جستجو :

نبضی که کند می شود !

نبضی که کند می شود ! در این گروه همچنین باید منتظر ماند و دید که آیا بالاخره شاهد فروش سهام شرکتهای خودروساز به شرکتهای خارجی ...