جستجو :

پیش به سوی ثبات

پیش به سوی ثبات در بازار پلیمرها میل به کاهش قیمت‌ها بیشتر بود تا جایی که به نسبت روز گذشته تعداد گریدهایی که با ...

سه شنبه رشدی بازار

سه شنبه رشدی بازار رشد قیمت فولاد باز هم ادامه یافت تا هفته‌ای افزایشی به ثبت برسد اگرچه این بازار را می‌توان افزایشی ترین ...

سودای دلار

سودای دلار سودای دلار هنوز هم بازارهای کالایی را در می‌نوردد اگرچه نوسان بهای ارز تاکنون تأثیر افزایشی داشته و بازارهای بسیاری ...

برف بازار آب نشد

برف بازار آب نشد آرامش نسبی در اغلب بازارهای کالایی همچون فولاد ، پلیمر ، آتی سکه و حتی بورس انرژی نشان می دهد ...