جستجو :

آرامش در بازار کالا

آرامش در بازار کالا در هفته جاری شاهد رخداد خاصی در بازارهای کالایی نخواهیم بود که ثبت سومین روز آرام و کم رونق در ...

زیرپوست بازار فولاد

زیرپوست بازار فولاد تجمیع داده های مثبت در بازار فولاد شاید بیشتر از سایر بازارهای کالایی باشد تا جایی که می توان برخی ...