جستجو :

زیرپوست فولاد

زیرپوست فولاد پس از چند روز کاهش ممتد و شتابان قیمت ها در بازار فولاد ، شاهد هستیم که روز دوشنبه این ...

بوی نفت می آید...

بوی نفت می آید... روزهای شنبه اغلب زمان کم رنقی در بازارهای کالایی است ولی امروز خبری در خروجی رسانه ها به قول مدیرعامل ...

فولاد محافظه کار شد!

فولاد محافظه کار شد! عقب نشینی قیمتی در بازار فولاد آغاز شده ولی هنوز شاهد رقابت منفی گسترده ای در این بازار نیستیم اما ...