جستجو :

عقب گرد این بازار

عقب گرد این بازار با توجه به عقب نشینی قیمتی در اواسط هفته جاری می توان این گونه استناد کرد که بازار این بار ...

این بازار بنفش شد

این بازار بنفش شد جرقه های رشد قیمتی هفته گذشته با حمایت جریان های سیاسی موجب شد تا تغییر فاز نرخ ها جدی تر ...

عقبگرد فولاد

عقبگرد فولاد باز هم شاهد مقاومت تولیدکنندگان در برابر کاهش نرخ هستیم که همان رخداد روزهای پایانی هفته گذشته محسوب شده ولی ...

زیرپوست بازار

زیرپوست بازار پیش بینی می شود روند کاهشی قیمت فولاد که البته با مقاومت تولیدکنندگان اصلی به حاشیه رفته ، باز هم ...

پرچم فولاد بالاست!

پرچم فولاد بالاست! مهمترین رخدادها در بازارهای کالایی را باید به بازار فولاد مربوط دانست زیرا از یک سو شاگرد اول بازارها در ...