سلام بر حسین شهید
جستجو :

بازی دلار در کالا

بازی دلار در کالا رشد مجدد قیمت دلار را می توان تکانه جدیدی به تمامی بازارهای کالایی به شمار آورد اگرچه تأثیرگذاری آن ...

پتانسیل سکه!؟

پتانسیل سکه!؟ بازار سکه در حال داغ شدن است ، اما سکه بورسی آیا پتانسیلی برای رشد دارد...؟؟

داغی سکه !

داغی سکه ! بهای سکه در سال جاری با روند صعودی همراه بود. قیمت انواع سکه از ابتدای سال تا کنون با رشد ...

بازگشت تقاضا به بورس

بازگشت تقاضا به بورس افزایش محدود قیمت های پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا در روز یکشنبه موجب شد تا روند عمومی در این ...

فولاد برگشت...؟

فولاد برگشت...؟ رشد قیمت ها در بازار فولاد نه تنها متوقف شده بلکه وارد یک فاز کاهشی جدیدی شده که مشخص نیست ...

فولاد بر می گردد؟

فولاد بر می گردد؟ افزایش قیمت فولاد باز هم ادامه یافت اگرچه امروز شاهد کاهش شتاب رشد قیمت ها هستیم که یک نکته مهم ...

پلیمر هم جرقه زد!

پلیمر هم جرقه زد! جرقه های رشد قیمتی در بازار پلیمرها پس از چندین روز کاهش نرخ متوالی آن هم بعد از اعلام کاهشی ...

فوران فولاد!

فوران فولاد! رشد مجدد بهای فولاد در اولین هفته آن هم پس از چند دوره از افزایش قیمت ها و سپس ثبات ...