جستجو :

«آرامش» پس از «طوفان»!

«آرامش» پس از «طوفان»! برای امروز شروع کار بازارهای جهانی از اهمیت ویژه ای برای معامله گران بورس تهران برخوردار است. (خوشبختانه تا به ...

چرت «زمستانی»...

چرت «زمستانی»... امروز در حالی بازار را آغاز می کنیم که در بازارهای جهانی هر بشکه نفت حدودا ۶٨ دلار قیمت دارد ...

آغاز «بهمن»...

آغاز «بهمن»... در حالی گزارشات ٩ ماهه یکی پس از دیگری روی خروجی کدال قرار می گیرد که برآیند گزارشات تا اینجای ...