جستجو :

«کانال نیم میلیونی !!»

«کانال نیم میلیونی !!» در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته در ادامه جهش‌های خیره‌کننده خود، رکورد ...

«برگشت تمام عیار !!»

«برگشت تمام عیار !!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته تحت تاثیر قرار گرفتن نام کشورمان ...

«بر مدار اسفند !!»

«بر مدار اسفند !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه پس از اصلاح یکی دو روزه ...

«شاخص از نفس افتاد !!»

«شاخص از نفس افتاد !!» بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته فشار عرضه‌های بیشتری را تحمل نمود؛ هر چند که دماسنج اصلی بازار ...

«پاس گل نیما !!»

«پاس گل نیما !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته باز هم بهتر از انتظار ظاهر ...

«رَکب و عَطش !!»

«رَکب و عَطش !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز چهارشنبه باری دیگر رکب زد و دست ...

«تصویری از هیجان !!»

«تصویری از هیجان !!» بورس تهران یک روز فوق‌العاده همراه با تصویری از هیجان را به نمایش گذاشت. در شرایطی به مصاف معاملات آخرین ...

«ورق مثبت بزرگان !!»

«ورق مثبت بزرگان !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با فشار عرضه و افت بیش ...

«پول، درمان ویروس !!»

«پول، درمان ویروس !!»  بازار روز ‌سه‌شنبه باری دیگر نشان داد که معامله بر اساس هیجانات، نتیجه‌ای به غیر از پشیمانی ندارد. در واقع ...