جستجو :

سیگنالی به سختی سنگ!!!

سیگنالی به سختی سنگ!!! به گزارش تیم تحلیلی بورس٢۴،این سهم با توجه به رشد قیمت محصولاتش در بازارهای جهانی و بورس کالا با افزایش ...

درست هدف گیری کنید!

درست هدف گیری کنید! بررسی کارنامه سیگنال آنلاین بورس ٢۴ در فروردین ماه نشان می دهد ٨٠ درصد سیگنال ها به تارگت های تعیین ...