جستجو :

قفل مجامع بانکی!

قفل مجامع بانکی! با توجه به پایان سال مالی ٩۴ امیدواریم که درسال ٩۵ سود هایی که برای سهامداران این بانک ها در ...

تغییر ناگهانی!

تغییر ناگهانی! بدون تردید او ١٠ ماه سخت را پیش روی خود دارد.١٠ ماهی که دولت هر چه دارد باید رو کند ...

بورس خودرویی!!!

بورس خودرویی!!! افزایش سرمایه ایران خودرو که محرک اصلی رشد بازار سهام و اغلب نمادهای خودرویی در ١٠ روز معاملاتی گذشته بود،چهارشنبه ...