جستجو :

«فضای تردید !!»

«فضای تردید !!» فملی در حالی سود هر سهم خود برای سال ٩۵ را در سطوح ٢٧٣ ریالی پیش بینی کرده بود که ...

«سبز روشن !!»

«سبز روشن !!» سایپا نیز کم کم برای بازگشت به تابلوی معاملات آماده می شود. گفته می شود طی روزهای ابتدایی هفته آتی ...

«توقف ریزش یا ... !!»

«توقف ریزش یا ... !!» بورس تهران در معاملات چهارمین روز کاری هفته به دلیل اصلاح جدی قیمت ها در روزهای اخیر و قرار گرفتن ...

«یک روز جهنمی !!»

«یک روز جهنمی !!» آخرین روز کاری هفته در شرایطی بورس تهران وضعیت بی رمق و سردی را تجربه می کرد تا پرونده هفته ...

«عصر یخبندان !!»

«عصر یخبندان !!» بورس تهران در معاملات اولین روز کاری هفته و در یک روز بین تعطیلی ، روند متعادل و کم حجمی ...

«سرما در گرما !!»

«سرما در گرما !!» پتروشیمی آبادان پس از اصلاح قیمت اخیر ، برای دومین روز متوالی کار خود را با رشد قیمت به پایان ...

«نرخ سود !!»

«نرخ سود !!» اما در این شماره از چشم انداز بیش از آنکه به مسائل داخلی بازار و صنایع بپردازیم ، درخصوص مسائل ...

«روزه بدون سحری !!»

«روزه بدون سحری !!» بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته هم حال و روز چندان خوشی نداشت. گویی بازار هم در این ...