جستجو :

«وضعیت خلسه !!»

«وضعیت خلسه !!»  در گروه پتروشیمی نگاهی به یکی از اهرمی ترین نمادها در بخش تولید کننده متانول خواهیم داشت. «پتروشیمی زاگرس» سهمی ...

«خواب زمستانی !!»

«خواب زمستانی !!»  اما در این شماره از چشم انداز به سراغ یکی از شرکت های پتروشیمی که جدیدا مورد توجه قرار گرفته ...

«تله بدبینی !!»

«تله بدبینی !!»  امروز به سراغ گروه فلزی و معدنی خواهیم رفت. جایی که فاسمین با تعدیلات مثبت اخیر مورد توجه قرار گرفته ...

«عصر یخبندان !!»

«عصر یخبندان !!»  اما در این شماره از چشم انداز قصد داریم غول شاخص ساز بازار سرمایه را مورد تحلیل و واکاوی قرار ...

«جشن یخ‌زده !!»

«جشن یخ‌زده !!»  در گروه پتروشیمی و سهام شرکت‌های چند رشته ای و هلدینگی ، معاملات متعادل ، منفی و کم رمقی را ...

«شنبه بارانی !!»

«شنبه بارانی !!»  بورس تهران در معاملات نخستین روز کاری هفته وضعیتی مشابه با چهارشنبه داشت و بازار متعادل اما نه چندان جذابی ...

«گذر از بحران ؟!»

«گذر از بحران ؟!»  در این شماره از چشم انداز به سراغ گروه کانی های غیر فلزی و نسوزها خواهیم رفت. جایی که برخی ...