جستجو :

«شک و تردید !!»

«شک و تردید !!»  در گروه پالایشی فشار عرضه بالا بود و اکثر نمادها با افت قیمت روبرو شدند. انتشار گزارش ضعیف شبریز در ...

«موج دوم عرضه !!»

«موج دوم عرضه !!»  بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته با فشار عرضه ها و افت قیمت در اکثر صنایع روبرو شد ...

«رابطه نفت با بورس !!»

«رابطه نفت با بورس !!»  بورس تهران در معاملات دومین روز کاری هفته مصادف با چهارمین روز از آغاز ماه مبارک رمضان، معاملات متعادل و ...

«موج دوم تقاضا !!»

«موج دوم تقاضا !!»  بورس تهران پس از فشار عرضه ها در معاملات روز چهارشنبه ، نخستین روز کاری از هفته جدید را با ...

«ایستگاه عرضه !!»

«ایستگاه عرضه !!»  اما به سراغ گُل خواهیم رفت. گُلی که دیگر آن شادابی سابق را نداشته و برخی از گلبرگ‌هایش پژمرده شده ...

«پَسا پَسابرجام !!»

«پَسا پَسابرجام !!»  در گروه ساختمانی و انبوه سازی کم‌کم شاهد صدور سیگنال‌های مثبت از ٣ ناحیه : افزایش ارزش معاملات ، برگشت ...

«ضربه شصت اول !!»

«ضربه شصت اول !!»  بورس تهران در معاملات آخرین روز کاری هفته بواسطه خروج آمریکا از «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) ، زیر فشار ...

«بازار اَلاکلنگی !!»

«بازار اَلاکلنگی !!»  بورس تهران در معاملات چهارمین روز کاری هفته وضعیت بدی نداشت. از یکسو خبرها و اتفاقات مثبت روز گذشته او ...

«به اُمید مجلس !!»

«به اُمید مجلس !!»  در سوی دیگر شکربن را داریم که پس از ارائه کارنامه درخشان در سال ٩۶ ، قصد دارد رکوردهای جدیدی ...

«تونل وحشت !!»

«تونل وحشت !!» در گروه فلزی و معدنی به سراغی نمادی به نام فاسمین خواهیم رفت که از نظر بنیادی یکی از بهترین ...

«حفظِ ظاهر !!»

«حفظِ ظاهر !!»  در گروه سنگ آهنی ، کنور در محدوده حمایتی ٢۵٠ – ٢۶٠ تومانی نوسان می کند. از دست رفتن این ...