جستجو :

«قچار» در قفس صعودی !

«قچار» در قفس صعودی ! در سهام شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال با نماد «قچار» روند حرکتی سهم در بازه زمانی یکسال و ...

«چکاوه» بخریم؟!

«چکاوه» بخریم؟! اگر چکاوه بتواند بر باند ٢٨٠ - ٢٨۵ تومان غلبه کند انتظار می رود که به مرور شاهد رسیدن قیمت ...