جستجو :

با «وایران» چه کنیم؟!

با «وایران» چه کنیم؟! نوسانات قیمتی سهم در ١٠ ماه گذشته تداعی کننده پترن هارمونیک AB=CD می باشد. فرسایشی بودن گام صعودی بازوی CD ...

«کاذر» بخریم؟!

«کاذر» بخریم؟! نوسانات قیمتی یکسال اخیر سهم را می توان داخل یک کانال صعودی محصور کرد. هر چند طی این مدت قیمت ...

سطوح کلیدی «خودرو»

سطوح کلیدی «خودرو» در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانات قیمتی ١۵ ماه اخیر سهام شرکت ایران خودرو را می توان به سه فاز ...