جستجو :

«شیراز» بخریم؟!

«شیراز» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه پس از قریب به ٣ سال ریزش ، بالاخره قیمت موفق ...

«وغدیر» بخریم؟!

«وغدیر» بخریم؟! در چارچوب زمانی هفتگی و در نمودار تعدیل شده ، قیمت سهم مدتها بود داخل یک محدوده تراکمی به شکل ...