جستجو :

دو سهم و یک مسیر!

دو سهم و یک مسیر! اگرچه گزارش این شرکت با انتظارات بازار فاصله داشت اما به نظر می رسد قیمت های کمتر از محدوده کنونی ...

سرنوشت مبهم این سهم!

سرنوشت مبهم این سهم! در خصوص نیمه دوم سال اگرچه افزایش نرخ ها در محصولات می تواند امیدبخش باشد اما وابستگی بیش از ۴٠ ...

تحلیل بنیادی «آپ»

تحلیل بنیادی «آپ» بورس ٢۴ : در تیرماه سال جاری در مطلبی با عنوان " درآمد «آپ» می تواند UP شود!؟" تحلیل بنیادی ...