جستجو :

نگاهی به NAV «وساپا»

نگاهی به NAV «وساپا» بر اساس آخرین گزارش فعالیت منتشره، از مجموع سرمایه‌گذاری‌های شرکت به مبلغ ١٧.۴۵ هزار میلیارد ریال، در حدود ٨۵ درصد ...

نگاهی به NAV سهام «وتوسم»

نگاهی به NAV سهام «وتوسم» بر اساس آخرین گزارش فعالیت ماهانه، بیش از ٩۶ درصد از سرمایه‌گذاری‌های شرکت، در بازار سرمایه و بازار بورس می‌باشد ...

تحلیل «وپترو»

تحلیل «وپترو» شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی از زیرمجموعه های تاپیکو و از واحدهای نهایی شستاست. بر اساس آمار منتشر شده این ...