جستجو :

"نطرین" چقدر می ارزد؟

شرکت به دنبال تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر می باشد که این موضوع ضمن افزایش نرخ فروش محصولات پلی ...

سرنوشت بورس چه می شود؟

سرنوشت بورس چه می شود؟ نمودار آبی رنگ تغییرات ارزش دارایی را نمایان خواهد کرد وبه احتمال قوی انحراف ایجاد شده از خط قرمز رنگ،به ...