سلام بر حسین شهید
جستجو :

فرصت های نوسانگیری

فرصت های نوسانگیری در معاملات روزهای جاری به دلیل افت شدید ارزش معاملات و عدم تحرک کافی از جانب سهامداران اصلا توصیه به ...

٣ سهم از سه صنعت

٣ سهم از سه صنعت برای امروز پیش بینی می شود که بسیاری از نمادها در نوسان مثبت معامله شوند . توجه به نمادهای برتر ...