جستجو :

ریسک بدون ریوارد

ریسک بدون ریوارد اتفاقی که در نتیجه تصمیم اخیر پیرامون تغییر حجم مبنا خواهد افتاد آن است که سهامی که پیشتر در بازار ...

روغنی های بورس

روغنی های بورس گاها شرکت های در حال توسعه، حاشیه سود کمی دارند اما با تغییرات مناسب در آینده ممکن است با جهش ...