جستجو :

سقوط!؟

سقوط!؟ کاهش قیمت‌ها در بازار پلیمرها و یا فولاد دیگر از حالت تحلیل و گمانه‌زنی و جرقه‌های پراکنده خارج شده و ...

پیش لرزه در بازار سکه

پیش لرزه در بازار سکه امروز اولین شواهد از ترس بازار از کاهش قیمت‌ها در بازار آتی سکه خودنمایی کرد ولی هنوز بازار پتروشیمی ...

سکه ، دردانه بازار

سکه ، دردانه بازار آرامش قیمت‌ها در بازار فولاد نشان داد که کاهش اما و اگرهای حمل و نقل به افت نگرانی‌های روانی ...