جستجو :

فولاد محافظه کار شد!

فولاد محافظه کار شد! عقب نشینی قیمتی در بازار فولاد آغاز شده ولی هنوز شاهد رقابت منفی گسترده ای در این بازار نیستیم اما ...