سلام بر حسین شهید
جستجو :

آن روی سکه فارس...

آن روی سکه فارس... بانکی ها همچنان دو قطبی دیده می شوند. لیدر این گروه یعنی بانک صادرات، روندی منفی را در پی داشته ...

یک بازار و دو لیدر!

یک بازار و دو لیدر! خودرویی ها و به خصوص بخش خودروساز امروز به صورت نوسانی ظاهر شدند. سایپا امروز توانست به مرز افزایش قیمت ...

کیش و مات بزرگان

کیش و مات بزرگان دارویی ها با گزارشهای خوبی که ارائه دادند، بخشی از پتانسیل های خود را برای سال آینده رونمایی کردند.