جستجو :

«٣ مشخصه تاثیرگذار !!»

«٣ مشخصه تاثیرگذار !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه تحت تاثیر رشد ۵٠٠ تومانی دلار، مثبت ...

: «الگوهای استراحتی !!»

: «الگوهای استراحتی !!»  در گروه ساختمانی و انبوه‌سازی، باری دیگر تقاضا تقویت شده است. به نظر وعده رئیس‌جمهور درخصوص تولید سالانه یک میلیون ...

«نویز یا اصلاح !!»

«نویز یا اصلاح !!» در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با افزایش تقاضا و رشد نزدیک ...

«گارد مجلسی شاخص !!»

«گارد مجلسی شاخص !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه مثبت آغاز کرد. با گذر از دقایق ...

«کوچ نقدینگی!!»

«کوچ نقدینگی!!»  در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با افزایش تقاضا و پیشروی شاخص ...