جستجو :

در انتظار «معجزه»

در انتظار «معجزه» خیلی دوست داریم بگوییم که شرایط عوض می شود و با توجه به رسیدن قیمت ها به سطوح حمایتی احتمالا ...

«خرداد» داغ بورس!

«خرداد» داغ بورس! در مورد شرایط بازار در این ماه باید بگوییم که مطابق معمول اخبار سیاسی – اقتصادی و همچنین بازارهای جهانی ...

روز «آخر»

روز «آخر» امروز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ماه آخرین روز کاری بازار پیش از انتخابات و از آن روزهای خاص است. واقعا نمی ...

فاز «صبر» در بورس تهران

فاز «صبر» در بورس تهران یک روز پس از آخرین مناظره انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری با محوریت مسائل اقتصادی ، روز گذشته بورس تهران در ...

بند بازی در مرز «٨٠ هزار»

بند بازی در مرز «٨٠ هزار» ریزش شدید قیمتها در بازارهای جهانی در کنار مناظره نامزدهای ریاست جمهوری و دست بالای اصولگرایان در این مناظره باعث ...

رویای «٨٠ هزار»

رویای «٨٠ هزار» اما برای بازار امروز ، نوسانات بازارهای جهانی و خصوصا افت سنگین بهای نفت خام کار بازار را سخت خواهد ...

رکود «انتخاباتی»؟!

رکود «انتخاباتی»؟! با توجه به زمان کم باقیمانده تا انتخابات اریاست جمهوری این احتمال دور از ذهن نیست که وارد فاز رکود ...