جستجو :

«بی خبر» و «بی هدف»

«بی خبر» و «بی هدف» پس از چند روز مثبت متوالی که از روزهای پایانی سال گذشته آغاز شد و تا روزهای ابتدایی سال جاری ...

شروعی «سبز»...

شروعی «سبز»... روز گذشته بورس تهران کار خود را در حالی آغاز کرد که با پایان یافتن سال ٩۵ و مهلت تسویه ...

خط «پایان»

خط «پایان» امروز شنبه ٢٨ اسفند ماه و بعبارتی دیگر آخرین روز کاری از سال ١٣٩۵ می باشد. سالی که فعالان بازار ...

بازار منفی، «شاخص» مثبت!

بازار منفی، «شاخص» مثبت! بنابراین دیروز علیرغم اینکه شاخص به لطف مثبت تصنعی در برخی نمادها (شما بخوانید معاملات بلوکی) مثبت بسته شد، اما ...

معضلی به نام «اعتبار»

معضلی به نام «اعتبار» بحران اعتبارات با مصوبه روز شنبه نهاد ناظر مبنی بر رعایت سقف اعتبارات کارگزاری ها باعث شد تا دیروز هم ...

روز «سخت» بازار...

روز «سخت» بازار... امروز ١۵ اسفند ماه ، بالاخره به نیمه اسفند ماه هم رسیدیم. در حالی به استقبال بازار امروز می رویم ...

«بازار» بهتر می شود؟!

«بازار» بهتر می شود؟! تقریبا به نیمه دوم اسفند ماه رسیدیم. همچنان نیاز فعالان بازار (خصوصا حقوقی ها) به نقدینگی و همچنین بحث تسویه ...

موج های«نوسانی»

موج های«نوسانی» همانطور که در شماره های قبلی گفتیم این روزها بازار شرایط تکراری و تقریبا یکنواختی را دنبال می کند. ...

روزهای «تکراری»

روزهای «تکراری» در روزهای نه چندان دور پیش بینی بازار از قسمت های جذاب گزارش ٨ صبح بود. متاسفانه رویه کنونی بورس ...

بازی «تک سهم ها»

بازی «تک سهم ها» در نماد دیران تحلیل سهم را به روی خروجی سایت قرار دادیم. به نظر می رسد پس از برخورد به ...