جستجو :

«کوچ نقدینگی !!»

«کوچ نقدینگی !!»  در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته اگرچه رخ منفی و وضعیتی پر ...

«هستهِ شکسته !!»

«هستهِ شکسته !!» بورس تهران در معاملات سومین روز کاری هفته با یک هستهِ خستهِ در بستهِ سرشکسته کار خود را آغاز کرد ...

«بررسی ٣ آیتم مهم !!»

«بررسی ٣ آیتم مهم !!»  در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه با فشار عرضه تحت تاثیر روند معاملات ...

«منفی اما جسور !!»

«منفی اما جسور !!» بورس تهران معاملات آخرین روز کاری هفته را با فشار عرضه آغاز کرد و اگرچه با گذر از یک ساعت ...

«اصلاح فرسایشی بورس !!»

«اصلاح فرسایشی بورس !!» بورس تهران معاملات چهارمین روز کاری هفته را تحت تاثیر ۴ عامل: فروش‌ سنگین حقوقی‌ها در بازار دوشنبه، عقب‌نشینی دلار ...

«چالش عرضه !!»

«چالش عرضه !!» در شرایطی به مصاف معاملات چهارمین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته کار خود را با افزایش تقاضا ...

«سوخت‌گیری بازار !!»

«سوخت‌گیری بازار !!» در شرایطی به مصاف معاملات دومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته زیر فشار عرضه به ویژه در ...

«توزیع نقدینگی !!»

«توزیع نقدینگی !!» در شرایطی به مصاف معاملات نخستین روز کاری هفته می‌رویم که بازار چهارشنبه شرایط خاصی داشت. در این روز شاخص ...