جستجو :

عصر «ترامپ»!

عصر «ترامپ»! پس از پشت سر گذاشتن دی ماه پر حادثه (دی ماهی که تشابهی با دی ماه ٩۴ نداشت) روز گذشته ...

روزهای «تکراری»

روزهای «تکراری» در حالی از نیمه دی ماه عبور کردیم که بر خلاف سال گذشته زمستان بازار بورس اصلا چنگی به دل ...

در انتظار «معجزه»

در انتظار «معجزه» اما برای امروز هم بعید از اتفاق خاصی بیفتد! انتظار خاصی از بازار نداریم. به نظر هر طور که هست ...