جستجو :

مجامع رونق گرفت

با نزدیک شدن به آخرین روزهای دی ماه، مجامع شرکت های بورسی و فرابورسی رونق گرفت.

فصل مجامع شلوغ شد

مجامع شرکت ها دوباره رونق گرفت؛ تا پایان آبان ماه تعدادی از شرکت ها به مجمع می روند.