جستجو :

معرفی دو صندوق

معرفی دو صندوق ضمن تاکید بر نگهداری سهام بنیادی تا یک سال آینده همچنان توصیه می شود بخش بزرگی از سرمایه خود را ...

سهم بخریم!؟

سهم بخریم!؟ این سهم پس از کف سازی قیمت در محدوده ٣۵٠ تا ٣۶٠ تومان ، اکنون در حال عبور ...

معرفی صندوق

معرفی صندوق با توجه به وضعیت نامناسب بازار سهام و تداوم صف های فروش این هفته سه صندوق بادرآمد ثابت معرفی می ...

چه کنیم!؟

چه کنیم!؟ بورس ٢۴ : مهمترین رخداد پیش روی کشور جدی شدن بازگشت ایالات متحده آمریکا به توافقی است که دونالد ترامپ ...

آخرین سبد ٩٩

آخرین سبد ٩٩ بورس ٢۴ : بازار سهام همچنان بر مدار منفی حرکت می کند و کوچکترین مثبتی با عرضه سنگین مواجه می ...

راه رفتن در مه!!

راه رفتن در مه!! بورس ٢۴ : بازار سرمایه در هفته گذشته با افت ٢.۶ درصدی مواجه شد ، درحالی که از بین ۴٠ ...

با احتیاط برانید!

با احتیاط برانید! هر چند با افت ماه های گذشته بازار سرمایه قیمت سهام بسیاری از شرکت ها در نقطه خرید مناسبی قرار ...