جستجو :

سبد آخر سال!

سبد آخر سال! در هفته گذشته سه سهم به کاربران ویژه معرفی شد.اولین سهم کربن ایران ۴٢۵ تومانی بود که با رشد قیمتی ...

سبد سهام پیشنهادی

سبد سهام پیشنهادی این هفته نیز چند سهم بنیادی و تکنیکی را مورد ارزیابی قرار داده است...

نگاهی به کم ریسک ها...

نگاهی به کم ریسک ها... سبد پیشنهادی این هفته در بخش بنیادی سرمایه گذاری آتیه دماوند و سرمایه گذاری غدیر را به عنوان سهم های ...

سبد متنوع!

سبد متنوع! در سبد این هفته سه سهم بنیادی و چند سهم تکنیکی معرفی شده است.بررسی ها نشان می دهد از میان ...

بنیادی بخرید!

بنیادی بخرید! از سه سهم معرفی شده فولاد خوزستان با بازدهی ۵ درصدی ظرف یک هفته همراه شد.نگین طبس نیز با نوسانات ...

چیزی بخریم!؟

چیزی بخریم!؟ در هفته گذشته سه سهم به کاربران و مخاطبان معرفی شد ؛ شامل لیزینگ ایرانیان ، سرمایه گذاری صنعت نفت ...