جستجو :

معرفی چند سهم جدید

معرفی چند سهم جدید مرور پیشنهادهای هفته قبل : پتروشیمی شازند اولین سهم معرفی شده در سبد هفتگی از زمان معرفی در صف خرید قفل ...

سهم جدید بخریم؟

سهم جدید بخریم؟ مرور پیشنهادهای هفته قبل : اولین پیشنهاد سبد هفتگی «فولاژ» ١٧٧٠ تومانی بود که سهم با رشد قیمتی خوبی به استقبال ...

پنج پیشنهاد جدید

پنج پیشنهاد جدید مرور وضعیت پیشنهادهای هفته قبل : پتروشیمی پارس اولین سهم کم ریسک معرفی شده در سبد کم ریسک در قیمت های ...

معرفی سهم جدید

معرفی سهم جدید مرور پیشنهادهای هفته قبل : درسبد هفته گذشته «فسپا» گزینه کم ریسک معرفی شده در قیمت های ٣۶۵٠ تومان با بازدهی ...

سه پیشنهاد تازه

سه پیشنهاد تازه در سبد پیشین سرمایه گذاری غدیر ٩٢٠ تومانی معرفی شده بود که سهم با بازدهی بیش از ١٠ درصدی همراه ...

معرفی دو سهم

معرفی دو سهم در ماه های اخیر محدوده ٨٧٠ تومان نقش حمایتی مهمی را برای سهم ایفا کرده. خرید در قیمت های ذکر ...

معرفی دو صندوق

معرفی دو صندوق ضمن تاکید بر نگهداری سهام بنیادی تا یک سال آینده همچنان توصیه می شود بخش بزرگی از سرمایه خود را ...

سهم بخریم!؟

سهم بخریم!؟ این سهم پس از کف سازی قیمت در محدوده ٣۵٠ تا ٣۶٠ تومان ، اکنون در حال عبور ...

معرفی صندوق

معرفی صندوق با توجه به وضعیت نامناسب بازار سهام و تداوم صف های فروش این هفته سه صندوق بادرآمد ثابت معرفی می ...

چه کنیم!؟

چه کنیم!؟ بورس ٢۴ : مهمترین رخداد پیش روی کشور جدی شدن بازگشت ایالات متحده آمریکا به توافقی است که دونالد ترامپ ...

آخرین سبد ٩٩

آخرین سبد ٩٩ بورس ٢۴ : بازار سهام همچنان بر مدار منفی حرکت می کند و کوچکترین مثبتی با عرضه سنگین مواجه می ...