جستجو :

«کورسوی اُمید !!»

«کورسوی اُمید !!» در گروه بانکی شاهد معاملات متعادلی هستیم. نمادهای این گروه بواسطه وعده تعیین و تکلیف پرداخت بدهی دولت تا حدودی ...

«سرما در سرما !!»

«سرما در سرما !!» در گروه ساختمانی و انبوه سازی بواسطه تحرکات مثبت در ٢ نماد ثفارس و ثشاهد شاهد افزایش تقاضا و رشد ...

«سیاست تدافعی !!»

«سیاست تدافعی !!» در نماد ثفارس تقاضای جالبی را شاهد بودیم. این سهم در شرایطی طی روزهای اخیر زیر فشار عرضه از سوی ...

«خیز موقت !!»

«خیز موقت !!» در گروه بانکی امروز هم وضعیت خوبی داشتیم و کلیه نمادهای این گروه با رشد قیمت به کار خود خاتمه ...

«سبز کم رنگ !!»

«سبز کم رنگ !!» در گروه بانکی تقاضا بهبود یافته و شاهد معاملات متعادل و مثبتی هستیم. حمایت صندوق توسعه بازار از تجارت در ...

«منفی و کم تحرک !!»

«منفی و کم تحرک !!» مطالعه نوسانات قیمت سهام در صنایع مختلف بازار نشان می ‌دهد که از میان ۴٢ صنعت ریز و درشت بازار ...

«در مسیر ٧۶.٠٠٠ !!»

«در مسیر ٧۶.٠٠٠ !!» بانک تجارت با انتشار بودجه حسابرسی شده ۶ ماهه و گزارش ٩ ماهه حسابرسی نشده یک گام دیگر به گشایش ...