جستجو :

تکنیکال «ونوین»

تکنیکال «ونوین» همانطور که در نمودار مشاهده می گردد بانک اقتصاد نوین در محدوده تصمیم گیری قرار دارد. در طی روزهای آتی ...

تحلیل صبا تامین

تحلیل صبا تامین سرمایه گذاری صبا تأمین برای آن که وارد یک ریز موج صعودی شود باید از مقاومت ٧٨٠٠ ریالی عبور کند ...

تکنیکال «سرچشمه»

تکنیکال «سرچشمه» سرمایه گذاری مس سرچشمه همچنان سعی کرده حمایت ۶٠٠٠ ریالی خود را حفظ کند. نکته مثبتی که در حال رخ ...

تکنیکال «شبصیر»

تکنیکال «شبصیر» شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) در نزدیکی روند نزولی خود می باشد. اندیکاتورهای سهم در حال بهبود بوده که ...

تکنیکال «شگویا»

تکنیکال «شگویا» شرکت پتروشیمی تندگویان پس از رسیدن به محدوده حمایتی معتبر و قوی در محدوده ٨٠۶٢ ریال با افزایش تقاضا مواجه ...

تحلیل «سرچشمه»

تحلیل «سرچشمه» سرمایه گذاری مس سرچشمه پس از اصلاح زمان بر خود باری دیگر به محدوده حمایتی ۶١٠۶ ریالی رسید و ...

تکنیکال بورس و مس

تکنیکال بورس و مس نوسان حرکت در یک کانال نزولی میان مدت ( بنفش رنگ ) مشخص است. با این حال شاخص توانسته است ...