جستجو :

«وساپا» بخریم؟!

«وساپا» بخریم؟! در حال حاضر بنظر می رسد قیمت وارد دامنه موج C صعودی شده است. هدف این موج را حوالی ١۶٠ ...

«بانک دی» خریدنی است؟!

«بانک دی» خریدنی است؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، نوسانی قیمتی سهم تداعی کننده ساختار اصلاحی Irregular Flat است. ...