جستجو :

تحلیل «وبشهر»

تحلیل «وبشهر» توسعه صنایع بهشهر در حال شکست روند نزولی بوده و اندیکاتورها گارد صعودی خوبی به خود گرفته که پتانسیل شکست ...

تحلیل «فسرب»

تحلیل «فسرب» شرکت ملی سرب و روی ایران در حال عبور از روند نزولی خود بوده و در صورتی که بتواند خود ...

تکنیکال «خپارس»

تکنیکال «خپارس» شرکت پارس خودرو پس از آن که از محدوده حمایتی ١٠۵٠ ریالی با افزایش تقاضا مواجه شد به سمت محدوده ...

تکنیکال «بترانس»

تکنیکال «بترانس» بورس ٢۴ : شرکت ایران ترانسفو امروز توانست از روند نزولی خود خارج شود و اندیکاتورهای کوتاه مدتی گارد صعودی ...

تکنیکال «شبریز»

تکنیکال «شبریز» پالایش نفت تبریز به تازگی از روند نزولی خود و از مقاومت ٣٢۴٠٠ ریالی عبور کرده و در حال حرکت ...

سهم بخر ؛ طلا نخر!!

سهم بخر ؛ طلا نخر!! قیمت به خط روند صعودی میان مدت خود رسیده است. از طرفی در حال پول بک به کانال نزولی کوتاه ...

افق تکنیکالی پترول

افق تکنیکالی پترول پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (پترول) به تازگی روند نزولی خود را شکسته و برای آن که رالی صعودی جدیدی آغاز ...