جستجو :

پولبک در «تپکو»...

پولبک در «تپکو»... در نمودار تعدیل شده هفتگی ، قیمت پس از تکمیل ساختار اصلاحی مثلث ، محدوده سقف این الگوی را بی ...

طلا بخریم؟

طلا بخریم؟ تکنیکال طلا چه می گوید؟ کدامیک از صندوق های طلا برای رشد مساعد تر هستند؟

«شوینده» بخریم؟!

«شوینده» بخریم؟! در نمودار تعدیل شده و در چارچوب زمانی روزانه ، از دیدگاه تئوری امواج الیوتی به نظر می رسد قیمت ...

آنالیز نموداری «دی»

آنالیز نموداری «دی» در نمودار تعدیل شده و در تایم فریم روزانه نوسانات قیمتی ١ سال اخیر را داخل یک کانال صعودی محصور ...