جستجو :

نگاهی به NAV «دسبحا»

نگاهی به NAV «دسبحا» بر اساس گزارش فعالیت ماهانه تیر، از مجموع ٧.١ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری‌ها، ٩۴.٩ درصد در شرکت‌های بورسی و ۵.١ ...

محاسبه NAV سهام «خگستر»

محاسبه NAV سهام «خگستر» به منظور محاسبه ارزش روز سرمایه‌گذاری‌های بورسی، از قیمت سهام این شرکت‌ها در بازار و در تاریخ ٩ مرداد ماه ...

«قشهد» از نگاهی دیگر!

«قشهد» از نگاهی دیگر! در بین شهرستان‌های آذربایجان‌غربی، پیرانشهر با ۱۴هزار و۳۰۰ هکتار سطح زیرکشت چغندر قند پیشتاز بوده و میاندوآب با ٣هزار و۷۰۰ ...

مروری بر عملکرد «شراز»

مروری بر عملکرد «شراز» اصلی ترین فروش صادراتی شرکت، نفت کوره است که بر اساس نرخ‌های جهانی ارزش گذاری می‌شود. اکثریت فروش داخلی شرکت، ...