جستجو :

حال و روز اوره تحلیل شد

حال و روز اوره تحلیل شد گروه اوره و آمونیاک یکی از زیر مجموعه های صنعت پتروشیمی است. اوره به‌عنوان منبع غنی نیتروژن و مهم‌ترین کود ...