جستجو :

محاسبه NAV سهام «دسبحا»

محاسبه NAV سهام «دسبحا» به منظور محاسبه خالص ارزش روز دارایی‌های بورسی و با توجه به معاملات سهام شرکت‌های سرمایه پذیر در بازار، از ...

تحلیل «وبرق»

تحلیل «وبرق» شرکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق در منطقه زنجان و قزوین با نماد «وبرق» از شرکت های تابلوی زرد بازار ...

تحلیل شرکت نفت ایرانول

تحلیل شرکت نفت ایرانول شرکت نفت ایرانول از شرکت های زیرمجموعه تاپیکوست که در صنعت تولید روانکار فعالیت می کند. سهامداران این شرکت توانسته ...