مجمع شرکت پتروشیمی زاگرس چهارشنبه مورخ ٩٢/٣/٢٢ با حضور ناظران، نماینده سازمان بورس و حسابرس قانونی و حضور بیش از ٩٠ درصدی سهامداران برگزار شد.

مجمع شرکت پتروشیمی زاگرس چهارشنبه مورخ ٩٢/٣/٢٢ با حضور ناظران، نماینده سازمان بورس و حسابرس قانونی و حضور بیش از ٩٠ درصدی سهامداران برگزار شد.

دستور جلسه:

پس از قرائت قرآن و انتخاب اعضای هیات رئیسه، دستور جلسه به شرح زیر توسط منشی جلسه قرائت گردید:

1) استماع گزارش هیئت مدیره

2) استماع گزارش بازرس قانونی و حسابرس

3) بررسی و تصویب عملکرد سال مالی منتهی به ٩١/١٢/٣٠

4) تصویب تقسیم سود

5) انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

6) انتخاب روزنامه کثیر الانتشار

7) انتخاب اعضای هیات مدیره

 

 

 ریاست مجمع بر عهده اسماعیلی بود که با تقسیم حدود ١٠٠ درصدی سود، ۴١٠ تومان سود نقدی را تصویب نمود و سهامداران از ٩٢/٣/٢۶ می توانند با مراجعه به بانک تجارت سود خود را دریافت نمایند.

بارول مدیر عامل شرکت ضمن ارایه گزارش هیات مدیره، اشاره ای به کلیات شرکت پتروشیمی زاگرس به شرح زیر نمود:

شرکت پتروشیمی زاگرس در جهت اجرای پروژه های عظیم پتروشیمی در سال ١٣٧٩ و در چهارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور و با هدف تولید سالیانه ١۶۵٠٠٠٠تن متانول تاسیس شد و در فروردین ماه سال ١٣٨٠ به منظور انجام مهندسی و خرید تجهیزات پروژه متانول چهارم اقدام به عقد قرارداد با کنسرسیومی متشکل از شرکت آلمانی LURGI و شرکت ایرانی پیدک نمود. شرکت آلمانی لورگی دارنده لیسانس این طرح بوده و طراحی تفصیلی آن به وسیله شرکت طراحی مهندسی صنایع پتروشیمی (پیدک ولورگی) صورت گرفته است. کلیه مراحل اجرایی سیویل و نصب مکانیکی طرح به عهده پیمانکاران داخلی بوده است. زمین اختصاص داده شده به طرح های پتروشیمی زاگرس ٢۵ هکتار می باشد که ١۵ هکتار آن به طرح اول متانول چهارم و ١٠ هكتار آن به طرح متانول ششم اختصاص داده شده است. حجم متانول تولیدی این مجتمع، بالغ بر ۶۵ درصدمتانول تولیدی کشور را شامل می‏ شودکه این مهمن قطه برجسته ای در عملکرد و فعالیتهای این مجتمع پتروشیمی است.

 

 

بارول ادامه داد: شرکت‌های «متانکس» و «متانول هولدینگ» و الرازی جمعاً با حدود ١۵/١٩ درصد تولید متانول جهان از نظر حجم تولید، بیشتر از پتروشیمی زاگرس تولید دارند، اما واحدهای تولید متانول در این شرکت‌ها در یک نقطه مستقر نبوده بلکه در نقاط مختلف از جهان تولید می‌شود که از این نظر شرکت پتروشیمی زاگرس منحصر بفرد می‏باشد.

وی همچنین افزود از اول اردیبهشت سال گذشته به دلیل تحریم ها و به تبع آن تحریم کشتی میزان صادرات کاهش پیدا کرد و از مرداد ماه به بعد با افزایش تعداد کشتی ها صادرات افزایش یافت، فقط در دی ماه کاهش صادرات به دلیل شرایط خاص و کاهش خوراک بوده است.

وی افزود با توجه به تحریم ها، بازارهای هدف جهت صادرات تغییر کرده است.

وی یکی از دلایل پوشش ندادنEPS بودجه را خوراک اعلام کرد و گفت: خوراکی که به ما می دهند سنگین است که منجر شد ما نتوانیم به تولید مورد نظر دست یابیم زیرا C٢+ اثرات منفی روی تولید دارد و اضافه آن باید از چرخه تولید حذف شود و دلیل دیگر را به سرانجام نرسیدن مذاکرات با NPC در مورد مطالبات ارزی می‏باشد. به همین جهت برای حفظ منافع مالی سهامداران اقدامات حقوقی انجام خواهدشد که حداقل یک سال زمان نیاز دارد. ضمن اینکه بدهی شرکت از محل ارز با منشا داخلیبه بانک تجارت پرداخت شده و به این ترتیب در صورت وصول مطالبات از NPC سود قابل توجهی برای شرکت رقم خواهد خورد.

بارول افزود قراردادی ٢۵ ساله با شرکت پتروشیمی مبین (تامین کننده انحصاری گاز، اکسیژن و یوتیلیتی) بسته شده که قیمت ها در این قرار داد مشخص است و قرار بوده تا برای ۵ سال ثابت بماند ولی با توجه به افزایش نرخ گاز، پتروشیمی مبین نمی توانست برق و گاز و ... را با هزینه های قبل تامین کند نرخ خود را بر مبنای دلاری که داشته بالاتر برده و تعرفه جدید تعیین نموده از طرف دیگر NPC قیمت ریالی جدید که کمتر از قیمت مبین است برای شرکت محاسبه نموده است. پتروشیمی زاگرس مبلغی که مبین تعیین کرده را پرداخت نموده و از طرفی اعتراض خود را هم نسبت به قیمت اعلام نموده که در صورت برگشت مقدار اضافی پرداخت شده، به صورت سود در حسابها شناسایی خواهد شد.

نمودار یک ساله قیمت هر سهم به شرح زیر می باشد:

 

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

- گزارش عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح دلایل تغییرات عمده برای:

اقلام سود و زیان:

 

جدول مقایسه فروش داخلی متانول در سال ٩٠ و ٩١

همانطور که در جدول مقایسه فروش داخلی متانول ملاحظه می شود طی سال ٩١ فروش مقدار داخلی معادل ١٧ درصد افزایش یافته و مبلغ فروش داخلی معادل ۶٢ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. شایان ذکر است که عملیات فروش داخلی از طریق بورس صورت می پذیرد.

صادرات:

مقایسه فروش صادراتی متانول در سال ٩٠ و ٩١

 

جدول مقایسه فروش صادراتی متانول نشان دهنده کاهش میزان فروش صادرات شرکت به میزان ٢٨ درصد نسبت به سال گذشته و افزایش مبلغ فروش (ریالی) نسبت به سال گذشته معادل ۴٢ درصد می باشد، بر همین اساس کل فروش صادرات شرکت در سال ١٣٩١ بر اساس میانگین نرخ یورو معادل ۵٣٩/٧ میلیون یورو بوده که نسبت به سال گذشته به مبلغ ٢٢۵/٩ میلیون یورو، معادل ٣٠ درصد کاهش یافته است.

 

آمار خرید و مصرف مواد اولیه و قطعات عمده

 

جدول مصارف مواد اولیه

جایگاه شرکت در صنعت

طبق آمار موجود منتشره توسط مؤسسه CMAI، در سال ٢٠١٢، میزان متانول در دسترس جهان بالغ بر ٧٣,۴٢٣ هزار تن بوده است. در شرایط فعلی کشور، توان متانول ۵۵٠۴ هزار تن است که حدود ٧ درصد کل متانول در دسترس جهان را پوشش داده است. شرکت پتروشیمی زاگرس قریب به ۶٠ درصد تولید متانول در ایران و ۴/۵ درصد متانول جهان را تولید می نماید.

میزان فروش داخلی و خارجی این شرکت در دو سال گذشته به شرح زیر می باشد:

 

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

پوشش برنامه بودجه تولید و فروش

عرضه محصولات و توسعه سهم بازار

ارتقاء بهره وری پرسنلی و فرآیند درون سازمانی

اجرای برنامه های آموزش کارکنان

برنامه ریزی برای فروش محصول و تامین نیازهای وارداتی ١٣٩٢ با توجه به احتمال تشدید تحریم ها به منظور امید به استمرار بلند مدت خط تولید

در جداول زیر گزیده ای از اطلاعات مالی شرکت موجود می باشد:

در انتها بر اساس تصمیمات مجمع، اشخاص حقوقی زیر به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند:

شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان

شرکت گروه صنعتی شیمی پوشینه

شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان

شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

شرکت الیاف صنعتی مروارید