طی بازار امروز با وجود هیجانات ایجاد شده در معاملات روز گذشته و افزایش حضور سرمایه‌گذاران و سهامداران در عرضه‌ها، از همان ابتدا شاهد کاهش فشار عرضه و بازگشت اقبال سرمایه‌گذاران به عموم نمادها بودیم چنانکه......