​طبق آخرین اطلاعیه روز گذشته فرابورس ایران، سیمان لار سبزوار با نماد «سبزوا» به بازار اول ارتقا پیدا کرد. این خبر مهم به همراه اتفاقات با اهمیت دیگر از جمله تجدید ارزیابی زمین های شرکت و پذیرش شرکت های زیر مجموعه در بورس می تواند راه را برای تحولات آتی شرکت هموار کند.