در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با رگه‌های مثبت آغاز کرد اما به سرعت سرخ‌پوش شد؛ چراکه انتظار بر این بود که نیمه نخست معاملات فشار نسبی عرضه را داشته باشیم اما رفته‌رفته با گذر از نیمه ابتدایی بازار با تضعیف سمت عرضه، خریداران وارد میدان شدند تا امیدها نسبت به خاتمه یافتن روند اصلاحی افزایش یابد. در بازار روز گذشته ٢ نکته مهم وجود داشت. نخست اینکه ...