هفته پیش عملکرد بازارهای مالی عموما منفی بود اما به نظر می رسد این هفته شرایط متفاوت باشد. درباره تغییرات ارزش دلار و محتوای گزارش هایی که از شاخص های اقتصادی منتشر می شود گمانه زنی ها ادامه دارد و سرمایه گذاران با احتباط رفتار خواهند کرد اما ..