در شرایطی به مصاف معاملات سومین روز کاری هفته می‌رویم که بازار روز گذشته با فشار جدی عرضه استارت زد و از همان دقایق ابتدایی شاهد حرکت نمادها به سمت قیمت‌های درصد منفی بودیم. البته در این بین ٣ نکته مهم وجود داشت. نکته نخست اینکه کلیه نمادها به صف فروش ننشستند. نکته دوم اینکه حجم صفوف فروش نسبت به ارزش کل معاملات چندان با اهمیت نبود. و نکته سوم اینکه در پایان ساعت معاملات تعداد صفوف فروش مقداری کاهش یافت. به نظر می‌رسد ذهن بازار درگیر ...