با افزایش میانگین نرخ فروش و همچنین افزایش تعداد فروش محصولات طی ۵ ماهه سال جاری، مجموع درآمد فروش شرکت طی این دوره مبلغ ١٣٣.١٨هزار میلیارد ریال گزارش شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایشی ٢٠١.٧ درصدی داشته است. با این حال.....