در نخستین روز معاملاتی هفته جاری در حالی شاهد آغاز به کار مثبت همراه با افزایش تقاضا در عمده نمادهای معاملاتی بزرگ و کوچک بازار سرمایه بودیم که در هفته گذشته شاخص کل و شاخص هم وزن به ترتیب با بازدهی .....