بر اساس اطلاعات ارائه شده شرکت طی گزارش‌های فعالیت ماهانه، میانگین درآمد ماهانه شرکت طی پنج ماهه سال جاری مبلغ ۴.۶۶ هزار میلیارد ریال بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل افزایش ١٠.٣ درصدی و در مقایسه با میانگین ماهانه دوره ١٢ ماهه سال گذشته.....