بر اساس گزارش فعالیت ماهانه مرداد،تولیدات شرکت طی ۵ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ٧.١۴ میلیون تن انواع محصولات شامل آهن اسفنجی، گندله، نرمه گندله، آپاتیت و فولاد بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل با تولید بیش از ٧ میلیون تن محصول، افزایش .....