بورس ٢۴ - نرخ دلار و سکه در پایان این هفته متاثر از ریسک‌ های سیاسی و منطقه‌ ای به ویژه انتشار گزارش رئیس آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفت...