طی بازار امروز نیز همان‌طور که انتظار می‌رفت با تداوم روند صعودی قیمت‌ها در روز معاملاتی قبل و همچنین تداوم رشد نرخ کامودیتی ها در بازارهای جهانی و با اقبال دوباره سرمایه‌گذاران حقیقی به نمادهای .......