اخیرا تغییراتی در عوامل موثر بر شاخص دلار و در نتیجه بازار مواد خام پدید آمده است. از سوی دیگر شاهد نوسان شاخص های مالی در محدوده های منفی هستیم و این به معنای احتیاط سرمایه گذاران است. برخی معتقدند رشد شاخص های مالی ادامه پیدا خواهد کرد اما ..