طی بازار امروز با وجود افزایش تقاضا طی معاملات روز گذشته و روند صعودی شاخص کل و با انتشار اخبار و شایعات در خصوص افزایش احتمال از سر گیری مذاکرات ایران با کشورهای غربی در پایان شهریور ماه و به دنبال آن .......