طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته همان‌طور که انتظار می‌رفت با بازگشت دوباره اقبال سرمایه‌گذاران به عموم نمادهای بازار و به ویژه نمادهای کوچکی همچون نمادهای گروه.....