جهش ۴ درصدی قیمت دلار با ورود ٢۵٠ میلیون درهم خنثی شد بورس ٢۴ - دلار در آغاز این هفته جهش ۴ درصدی هفته پیشین را جبران کرد و با ٧۵٠ تومان کاهش، اوج ٢٨ هزار و ٣٠٠ تومانی را در روز یکشنبه به ٢٧ هزار و ۵۵٠ تومان در در طول هفته تا ٢٧ هزار تومان کاهش داد. اما در پایان این هفته به ٢٧ هزار و ٣٠٠ تومان نزدیک شد. سکه امامی نیز...