سمت و سوی طلا و سکه؟ مس ، سرب ، آلومینیوم و روی چه وضعیت تکنیکالی دارند؟ عبور شاخص از این نقطه سخت است ؛ بسیار سخت