بازار ارزهای دیجیتال پس از سه ماه اصلاح زمانی شرایط خوبی را سپری می کند. بیت کوین که در این مدت بیش از ۵٠ درصد اصلاح قیمتی را تجربه کرد توانست در اولین گام صعودی خود از سطح ٣٠ هزار دلار به ۴٢ هزار رسیده و سپس با .....