هفته گذشته تابلوها در اکثر بازارها قرمز بوده و شاهد کاهش قیمت نفت و فلزات پایه بودیم البته شاخص دلار رشد کرد و حالا پرسش های گوناگون درباره جهت حرکت بازارها در هفته پیش رو مطرح است. برای درک وضعیت کنونی باید به چند نکته اشاره کنیم. نکته نخست این است که ..