انتخاب تایم فریم یکی از سوالاتی است که ذهن بسیاری از فعالین بازار ارزهای دیجیتال را به خود مشغول کرده است. در صورتی که برای بررسی نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال از ......