بعد از شکست خط روند نزولی میان مدت، حال مقاومت جدی در سطح یک میلیون و ٣٢٠ هزار واحد نیز از سد راه برداشته شده است. کندل شکست این سطح مقاومتی یک کندل مهم و قوی است که امید زیادی به تثبیت شاخص کل بالای سطح یک میلیون و ٣٢٠ هزار واحد می دهد. مسیر شاخص به سمت...