طی بازار امروز و در اولین روز معاملاتی هفته همسو با افزایش نرخ دلار در بازار ارز و رسیدن آن به کانال ٢۶٠ هزار ریال، در نمادهای بزرگ و شاخصی سازی همچون نمادهای گروه فلزات اساسی و ......