رشد بیش از ٣٠٠ هزار تومانی نرخ سکه بورس ٢۴: نرخ دلار در سه روز کاری این هفته با نزدیک به ٢ درصد افزایش قیمت دوباره از ٢۵ هزار تومان عبور کرد، تا همچنان نگرانی خود از اوضاع بخش‌ های واقعی اقتصاد رانشان دهد. در همین سه روز نیز سکه...