در پانزده ماه اخیر عملکرد بازارهای مختلف بویژه بازارهای مالی مثبت بوده زیرا واکسیناسیون علیه کرونا در حال انجام است و هزاران میلیارد دلار نقدینگی به اقتصادها تزریق شده است اما به نظر می رسد شرایط در آینده مثل قبل نیست. این تغییر برای تمامی سرمایه گذاران ..