بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده منتهی به ٣١ خرداد سال جاری، درآمدهای عملیاتی شرکت طی سه ماهه نخست سال، مبلغ ۵۴٩.۵۶ میلیارد ریال بوده که نسبت به فصل گذشته ......