بازار بورس امروز هم وضعیت خوبی داشت و بسیاری از سهام در دامنه مثبت معامله شدند. اولین روز بازار پس از تعطیلی ۶ روزه بانک‌ها و به تبع آن تعطیلی بازار سهام، در ساعات ابتدایی بازار شاهد متعادل بودن اکثر نمادها و منفی بودن شرکت‌های ......