شرکت سیمان تهران از زیر مجموعه های بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و یکی از بزرگترین و قدیمی ترین شرکت های سیمانی کشور به شمار می رود. قیمت سهام این شرکت روند نزولی ماه های ابتدایی سال را جبران کرده و به قیمت ابتدای سال رسیده است.