در سومین روز هفته جاری بورس تهران در غیاب عمده نمادهای بزرگ و شاخص ساز در حالی با روندی متعادل و مثبت آغاز به کار کرد که افزایش حضور خریداران نسبت به روزهای گذشته در بازار محسوس بود. سناریوی کاهش قیمت دلار و به مجمع رفتن نمادهای زیادی از بازار در کنار ........