تاثیر تعطیلی نابهنگام ادارت و بازارها در تهران بورس ٢۴: شاهد بودیم، که فریز قیمت در بازار ارز و سکه تشدید شد. علاوه بر آن تداوم انتظار برای تعیین تکلیف مسیر حکمرانی اقتصادی دولت جدید و فرآیند مواجهه دولت سیزدهم با برجام بازار را...