نوسان اخیر قیمت بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی چشمگیر نبوده است. روز دوشنبه قیمت بیت کوین برای نخستین بار از ٢٢ ژانویه به زیر ٣٠ هزار دلار کاهش یافت اما اکنون در محدوده ٣٢ هزار دلار قرار دارد. همواره سوال سرمایه گذاران این است که افق بازار ارزهای دیجیتالی چیست. برای پاسخ به این سوال ..