طی گزارش فعالیت ماهانه خرداد، تولیدات شرکت طی سه ماهه نخست سال جاری ٨٨٠.۴ هزار تن گزارش شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل با تولید ٨٩٢.۵ هزار تن محصول، کاهش یک درصدی داشته است. مقدار فروش .......